Roger Industri & Byggservice AB kärnverksamhet utgörs av industriservice, svets och montage. Personalen har den utbildning och de certifikat som idag krävs. Vi har ett brett samarbete med ett antal företag vilket förstärker din ställning i vår affärsrelation. Alla våra svetsare är certifierade enligt gällande regler och all personal ansluten till SSG eller ID 06. Vi förser företag och organisationer med den kompetens som behövs tillfälligt eller permanent, montörer, svetsare eller annan kunnig personal. Roger Industri & Byggservice AB har hög leveranssäkerhet och kvalité som tillgodoser kundens alla behov. Målet är att ge en så kostnadseffektiv byggtid som möjligt.

Kontakta oss för industritjänster

Stäng meny